OTA VOICE
Γενικοί Γραμματείς Δήμων

Ψηφιακός μετασχηματισμός, ψηφιακή μετάβαση, ψηφιακή στρατηγική …

Ψηφιακός μετασχηματισμός, ψηφιακή μετάβαση, ψηφιακή στρατηγική …
Όροι και λέξεις που έχουν ακουσθεί, που έχουν χρησιμοποιηθεί κατά κόρον τα τελευταία χρόνια, ειδικά στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης 1 ου και 2 ου βαθμού.

Γράφει ο Νεκτάριος Σπηλιόπουλος 

Η πρόσφατη δε πανδημία έκανε ακόμα πιο επιβεβλημένη τη χρήση τους, καθώς η καθημερινή επαφή και επικοινωνία των Δήμων με τους πολίτες σε πολλές περιπτώσεις έγινε ακόμα πιο δύσκολη, ακόμα πιο «προβληματική».
Ένας Δήμος λειτουργικός και καινοτόμος με αξιοποίηση της τεχνολογίας προς τη μέγιστη εξυπηρέτηση των πολιτών, καλείται να:
• Αναβαθμίσει το επίπεδο διαβίωσης των κατοίκων & των επισκεπτών του
• Δώσει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στις τοπικές επιχειρήσεις
• Αναδείξει το περιβάλλον
• Προβάλλει το πολιτιστικό και ιστορικό περιεχόμενο της περιοχής του
• Μετασχηματίσει ψηφιακά την λειτουργία του
Η Ψηφιακή Στρατηγική κάθε σύγχρονου Δήμου οφείλει να δώσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο εξυπηρέτησης των παραπάνω στόχων, έναν «Οδικό Χάρτη» με δράσεις που εντάσσονται σε 5 βασικούς Άξονες όπως αυτοί προκύπτουν από τις προαναφερόμενες ανάγκες και στοχεύουν σε ένα βιώσιμο αστικό περιβάλλον.
Άξονας 1: Άνθρωπος – Ποιότητα Ζωής
Άξονας 2: Περιβάλλον
Άξονας 3: Ευημερία
Άξονας 4: Διακυβέρνηση
Άξονας 5: Ενσωμάτωση & επαναχρησιμοποίηση
Η αρχιτεκτονική της «έξυπνης πόλης» θα πρέπει να βασίζεται σε εφαρμοσμένες μεθοδολογίες και γενικά αποδεκτά πρότυπα όπως αυτά έχουν διατυπωθεί από εξειδικευμένους Διεθνείς Οργανισμούς αλλά και χρήστες Δήμους με εφαρμοσμένες και κυρίως δοκιμασμένες λύσεις.
Η αρχιτεκτονική αυτή οφείλει να έχει τα παρακάτω γενικά χαρακτηριστικά:
Ολιστική προσέγγιση. Να αντιλαμβάνεται δηλαδή το σύνολο των υποδομών, των υπηρεσιών, του περιβάλλοντος και των δράσεων ως ένα ενιαίο σύνολο που στόχο έχει την εξυπηρέτηση του πολίτη.
Συγκέντρωση των δράσεων γύρω από ένα κεντρικό σύστημα  διαχείρισης, το οποίο αποτελεί σημείο συνάντησης δεδομένων,  επικοινωνίας, συντονισμού, συστημάτων, διοίκησης και πολιτικών αποφάσεων.
• Διακριτά σημεία εισόδου-εξόδου της πληροφορίας και των ψηφιακών υπηρεσιών. Οι κόμβοι της «έξυπνης» πόλης.
Πλήρη ψηφιακά δεδομένα και ψηφιακές υπηρεσίες, με εφαρμογή της αρχής “Ψηφιακά άπαξ”.
Οι αναγκαίες αρχές σχεδιασμού της αρχιτεκτονικής για να αντιμετωπιστούν αυτές οι προκλήσεις, θα πρέπει να ενσωματώνουν βασικά στοιχεία όπως είναι:
• Η κατανεμημένη δομή
• Η διαλειτουργικότητα
• Η επεκτασιμότητα
• Η ευελιξία
• Η διαχειρισιμότητα
• Η ανθεκτικότητα
Εφαρμόζοντας στον μέγιστο βαθμό όλα τα παραπάνω, ο Δήμος Κορινθίων σε συνέχεια των ψηφιακών βημάτων που έχει ήδη πραγματοποιήσει και στα πλαίσια της Πρόσκλησης με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ»  του Προγράμματος Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2021-2027 του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, υπέβαλε έγκαιρα και εντός χρονοδιαγράμματος της Πρόσκλησης ολοκληρωμένο φάκελο πρότασης και απολύτως κοστολογημένο χρηματοδοτικό αίτημα με τίτλο:
«Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Κορινθίων» προϋπολογισμού 1.619.114,64 ευρώ.
Αναλυτικότερα, οι επιμέρους 10 δράσεις που περιλαμβάνει η πρόταση και θα υλοποιηθούν μετά την έγκρισή της, είναι οι παρακάτω:
1.  «Έξυπνο» Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης
2.  «Έξυπνες» στάσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς
3.  «Έξυπνες» διαβάσεις πεζών και φιλικές προς ΑμεΑ
4.  Συστήματα ενημέρωσης για την κυκλοφορία των οχημάτων
5.  «Έξυπνος» Οδηγός Πόλης / Δήμου με καταγραφή τοπικών επιχειρήσεων και ανάδειξη προσφορών
6.  «Έξυπνα» συστήματα ενεργειακής διαχείρισης δημοτικών και σχολικών κτιρίων (αφορά 22 δημοτικά κτίρια)
7. Ψηφιακή Πλατφόρμα διαχείρισης ευπαθών ομάδων (αφορά κοινωνικές δράσεις πάσης φύσεως, ΤΕΒΑ, Κοινωνικά Επιδόματα, Βοήθεια στο Σπίτι, Κοινωνικό Παντοπωλείο, κτλ.)
8.  Σύστημα διαχείρισης αστικού πρασίνου και κοινοχρήστων χώρων
9.  Ολοκληρωμένη υποδομή προστασίας του Δήμου από κυβερνοεπιθέσεις και παροχή συστήματος τηλε-εργασίας
10. Υλοποίηση δημόσιων δεικτών μέτρησης απόδοσης σύμφωνα με το ISO 37122 (προσαρμοσμένο στις ελληνικές συνθήκες)
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Γ. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
Γενικός Γραμματέας Δήμου Κορινθίων
Δ/νων Σύμβουλος Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΔΗΜΟΠΡΑΚΤΟΣ ΑΕ»
Αντιπρόεδρος ΔΣ Πανελλήνιας Ένωσης ΓΓ Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης»

Σχετικά Άρθρα

Αναγκαίες αλλαγές στον εκλογικό νόμο της Αυτοδιοίκησης για την ενότητα των τοπικών κοινωνιών

otavoice

«Από την καρέκλα του Γενικού Γραμματέα», του Άκη Χουζούρη

otavoice

Η διαδικασία στοχοθεσίας στους ΟΤΑ, του Ν. Νικολακόπουλου

otavoice

Αναπτυξιακοί Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του Νεκτάριου Σπηλιόπουλου

otavoice

Πράσινη μετάβαση – Κυκλική οικονομία, του Ν. Νικολακόπουλου

otavoice

Δημόσια Διοίκηση, μέσα από «Κυκλικό Μοντέλο» και όχι «Γραμμικό Μοντέλο» Διακυβέρνησης

otavoice