Δ. Αχαρνών: Επανεκκίνηση των πολεοδομικών μελετών για τα τμήματα περιοχών στη Λυκότρυπα, το Γεροβουνό και την Αγ. Άννα

Στα χρόνια της οικονομικής κρίσης που προηγήθηκαν ο Δήμος Αχαρνών έμεινε στάσιμος στα ζητήματα πολεοδομικής ανάπτυξης.

Αυτή η στασιμότητα όμως είναι επιτακτικό να αρθεί και για το λόγο αυτό θα προχωρήσουν όλες οι αναγκαίες εντάξεις στο σχέδιο πόλης σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Δημάρχου Σπύρου Βρεττού.

Ήδη ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος έχει δώσει την εντολή στους μελετητές του σχεδίου πόλης για τις πολεοδομικές ενότητες 3 (Αναθεώρηση και Επέκταση σχεδίου στη Λυκότρυπα) και ΠΕ 4 (Αναθεώρηση και Επέκταση σχεδίου στις περιοχές Γεροβουνό και Αγία Άννα) να προχωρήσουν στις απαραίτητες διαδικασίες ώστε τα σχέδια να αναρτηθούν το συντομότερο και να εξεταστούν πιθανές ενστάσεις από τους ιδιοκτήτες.
Σχολιάστε