Επτά συμβάσεις στον Δήμο Ανατολικής Σάμου

Την πρόσληψη επτά υπαλλήλων προωθεί ο Δήμος Ανατολικής Σάμου.

Η σύμβαση εργασίας ισχύει από την υπογραφή της σύμβασης έως τη λήξη του σχολικού έτους, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ
Σχολιάστε