ΑΣΕΠ: 859 νέες θέσεις σε Δήμους, ΕΦΑ και ΔΕΗ

Με νέο προσωπικό θα ενισχυθούν άμεσα, μέσω ΑΣΕΠ 38 δήμοι, εφορείες αρχαιοτήτων και ΔΕΗ.

Ζητούνται υποψήφιοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ).

Συγκεκριμένα, ζητούνται 859 υπάλληλοι, διαφόρων ειδικοτήτων.

Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους και διαβάστε αναλυτικά ολόκληρες τις προκηρύξεις:

Δήμοι

Εφορείες Αρχαιοτήτων

ΔΕΗ

Πηγή: workenter.gr
Σχολιάστε