Δήμος Μεσσήνης: Εργασίες αποκατάστασης στο οδικό δίκτυο περιοχών

Με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών εγκρίθηκε χρηματοδότηση προς τον Δήμο Μεσσήνης ύψους 100.000 ευρώ, κατόπιν αιτήματος που υπέβαλε ο Δήμος Μεσσήνης προς την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών και αφορούσε την άρση επικινδυνότητας σε κατολισθέντα τμήματα δημοτικών οδών στην Τ.Κ. Ζερμπισίων της Δ.Ε. Ιθώμης και Τ.Κ. Ανδρούσας της Δ.Ε. Ανδρούσας.

Ειδικότερα προβλέπονται εργασίες αποκατάστασης στο οδικό δίκτυο από την Αρκαδική Πύλη της Αρχαίας Μεσσήνης προς τον οικισμό Ζερμπισίων, καθώς και στη θέση Μαύρη Λίμνα Ανδρούσας και στην περιοχή Σουληνάρι Ανδρούσας. Το έργο στοχεύει στην βελτίωση της λειτουργικότητας και της ασφάλειας του οδικού δικτύου της περιοχής. 

Το εγκριθέν ποσό προέρχεται από πιστώσεις του έργου ΣΑΕ 055, που διατίθενται σε ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, για την αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών από θεομηνίες. 

 
Σχολιάστε