Περιφέρεια ΑΜΘ: Σεμινάρια κορονοϊού από το Νομαρχιακό ΚΕΚ Ξάνθης

Το Νομαρχιακό ΚΕΚ Ξάνθης σε συνεργασία με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ολοκλήρωσε το πρώτα σεμινάρια COVID-19 για τις επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος που δήλωσαν συμμετοχή. Στους επιχειρηματίες, εργαζόμενους και πολίτες της περιφέρειας τα σεμινάρια αυτά είναι δωρεάν, γίνονται διαδικτυακά και τους θωρακίζουν από τους κινδύνους που ελλοχεύει η Πανδημία.

Οι επιχειρήσεις της Περιφέρειάς μπορούν να δηλώσουν ηλεκτρονικά συμμετοχή στην ιστοσελίδα https://docs.google.com/forms/d/1Qu63bMoxTX_ZWsziugVkqAeKMazQdaC3-FMUTCfdnVM/viewform?ts=5f04c8b4&edit_requested=true. Για πολλές επιχειρήσεις η πιστοποίηση COVID-19 είναι υποχρεωτική και σε περίπτωση που δεν υπάρχει κινδυνεύουν με υψηλά πρόστιμα βάσει της ΚΥΑ 1881/29-5-2020 (ΦΕΚ Β’2084/2020) για παράβαση των στοιχείων των ειδικών υγειονομικών πρωτόκολλων.

Η πρόσκληση αυτή πραγματοποιείται στα πλαίσια ενίσχυσης των επαγγελματιών, των εργαζομένων και των πολιτών της περιφέρειάς. Οι επαγγελματίες μας υγειονομικού ενδιαφέροντος αποτελούν μία από τις σημαντικότερες κινητήριες δυνάμεις στην στήριξη του τουρισμού και της ανάπτυξης.

Κώστας Κουρτίδης

  • Εντεταλμένος Σύμβουλος ΠΑΜ-Θ
  • Πρόεδρος Νομαρχιακού ΚΕΚ ΞάνθηςΣχολιάστε