ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ

Στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα IANOS συμμετέχει ο Δήμος Νισύρου

Στο Ευρωπαϊκό Έργο που τιτλοφορείται ως “IntegrAted SolutioNs for the DecarbOnization and Smartification of Islands” και με ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ IANOS, θα συμμετάσχει ως εταίρος ο Δήμος Νισύρου. Κύριο αντικείμενο έρευνας και τεχνολογικής εφαρμογής, την ανάπτυξη, διαστασιολόγηση και λειτουργία έξυπνων ενεργειακών συστημάτων που στοχεύουν στις μηδενικές εκπομπές άνθρακα και την πιο βιώσιμη διαχείριση παραγωγής και διανομής ενεργειακής […]