Οδηγός για τον ασθενή που βρίσκεται σε στάδιο αποκατάστασης μετά από ασθένεια κορονοϊού

Η πανδημία λόγω του COVID-19 ανέδειξε τη σημασία της αποκατάστασης ως αναπόσπαστο μέρος της συνεχούς φροντίδας.

Πολλοί ασθενείς που νοσηλεύτηκαν με COVID-19 χρειάζονται αποκατάσταση λόγω του συνδρόμου μετά τη μονάδα εντατικής θεραπείας (PICS), σωματικής αποδιοργάνωσης, αναπνευστικών δυσλειτουργιών, κατάποσης, νοητικών και ψυχικών προβλημάτων.

Η βοήθεια στη φάση ανάρρωσης από τη νόσο, είναι ένας από τους τομείς προτεραιότητας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας –Π.Ο.Υ.

Το γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ) στην Ελλάδα, ως μέρος της συνεχούς υποστήριξής του προς τη χώρα κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, έχει μεταφράσει και προσαρμόσει στην ελληνική γλώσσα τον Οδηγό του οργανισμού με τίτλο «Υποστηρικτικό υλικό για τον ασθενή που διαχειρίζεται την αποκατάστασή του μετά από ασθένεια που σχετίζεται με COVID-19 λοίμωξη».

Σκοπός του Οδηγού είναι να περιγράψει, εύκολα και κατανοητά, βασικές ασκήσεις αποκατάστασης για ενήλικες που έχουν νοσηλευτεί με COVID-19 λοίμωξη, με στόχο να συμβάλλει στην ανάρρωσή τους.

Σήμερα το γραφείο του ΠΟΥ στην Ελλάδα διοργάνωσε την επίσημη παρουσίαση του Οδηγού, μέσω κοινής ψηφιακής εκδήλωσης με την παρουσία των Προέδρων του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος, και του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών.

Στην εκδήλωση πραγματοποιήθηκε μια σύντομη επισκόπηση της ελληνικής έκδοσης του Οδηγού στους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας, καθώς και η παρουσίαση κατευθυντήριων οδηγιών για τη διάδοση του στα νοσοκομεία και τη διανομή του στους ασθενείς.

Τον οδηγό μπορείτε να τον βρείτε εδώ: https://www.euro.who.int/en/countries/greece/publications/support-for-rehabilitation-self-management-after-covid-19-related-illness-2020-produced-by-whoeurope

 
Σχολιάστε