Περιφερειάρχης:
Ρόδη Κράτσα Τσαγκαροπούλου
Διεύθυνση:
Αλυκές Ποταμού, ΤΚ 49100, Κέρκυρα
Τηλέφωνο:
26610 39606, 26610 31696
Fax:
26610 42335
Δείτε όλες τις Ειδήσεις