ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

Δύο 12μηνες συμβάσεις στον Δήμο Αργοστολίου

Την πρόσληψη δύο υπαλλήλων προωθεί μέσω ΑΣΕΠ ο Δήμος Αργοστολίου. Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 12μηνη σύμβαση εργασίας, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης. Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη. Δυνατότητα συμμετοχής στο νέο διαγωνισμό έχουν όλοι οι υποψήφιοι, ηλικίας 18-65 ετών. Από την κατανομή των θέσεων προκύπτει ότι […]