Δήμος Μυτιλήνης: Επαρκέστατος ο χώρος του ΟΑΕΔ για τη στέγαση του Μουσικού Σχολείου

Σε απάντηση των σχετικών δημοσιευμάτων που αφορούν τη μεταστέγαση του Μουσικού Σχολείου σε χώρους του ΟΑΕΔ ο Δήμο Μυτιλήνης, ενημερώνει τα κάτωθι:

Με βάση την Επιτροπή Καταλληλότητας του Υπουργείου Παιδείας προτάθηκαν και πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

1) Ο χώρος της διδακτικής και παιδαγωγικής διαδικασίας για τη λειτουργία του συγκεκριμένου σχολείου είναι επαρκέστατος.

2) Βεβαιώθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μυτιλήνης η στατική επάρκεια του κτηρίου.

3) Ο προτεινόμενος χώρος βρίσκεται εντός αστικής ζώνης του Δήμου Μυτιλήνης, σε περιοχή μικρής σχετικά κυκλοφορίας. Ο περιφραγμένος αύλειος χώρος έχει διαμορφωθεί από την Αυτεπιστασία, ώστε να προαυλίζονται οι μαθητές με ασφάλεια.

4) Η Υπηρεσία Αυτεπιστασίας προχώρησε στο εσωτερικό ελαιοχρωματισμό και την πλήρη συντήρηση του κτηρίου.

5) Η προσβασιμότητα των ΑμεΑ στον όροφο θα αποκατασταθεί πλήρως εντός των επόμενων ημερών μέσω ανελκυστήρα.

6) Ολοκληρώνονται από την Τεχνική Υπηρεσία οι απαιτούμενες μελέτες που αφορούν την παθητική και ενεργητική πυροπροστασία του κτηρίου και θα ενημερωθεί ο φάκελος της οικοδομικής αδείας.

Βάσει όλων των παραπάνω το κτήριο καθίσταται κατάλληλο και πληροί τις προδιαγραφές που τέθηκαν από την Επιτροπή Καταλληλότητας του Υπουργείου Παιδείας.

Ενδεικτικά παραθέτουμε πίνακες με τους χώρους – αίθουσες του κτηρίου του ΟΑΕΔ που διαμορφώθηκαν κατάλληλα για τη στέγαση του Μουσικού Σχολείου:

ΙΣΟΓΕΙΟ

ΧΩΡΟΙΧΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝΕΜΒΑΔΟ
ΑΙΘΟΥΣΑ 11ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (ΜΟΥΣΙΚΗΣ)30,14
ΑΙΘΟΥΣΑ 12ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (ΜΟΥΣΙΚΗΣ)27,29
ΑΙΘΟΥΣΑ 13ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ18,45
ΑΙΘΟΥΣΑ 14ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ23,46
ΑΙΘΟΥΣΑ 15ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (ΜΟΥΣΙΚΗΣ)17,43
ΑΙΘΟΥΣΑ 16ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (ΜΟΥΣΙΚΗΣ)18,63
ΓΡΑΦΕΙΟΓΡΑΦΕΙΟ7,01
ΓΡΑΦΕΙΟΓΡΑΦΕΙΟ8,64
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ44,45
ΧΩΡΟΙ ΥΓΕΙΙΝΗΣWC ΜΑΘΗΤΩΝ16,49
ΧΩΡΟΙ ΥΓΕΙΙΝΗΣWC ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ17,65
ΓΡΑΦΕΙΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ15,98
ΓΡΑΦΕΙΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ20,15
ΓΡΑΦΕΙΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ17,65

Εκτός των παραπάνω χώρων του ισογείου, υπάρχουν δύο κλιμακοστάσια και ένας ανελκυστήρας που εξυπηρετούν τον όροφο του σχολείου, καθώς και κοινόχρηστοι χώροι όπως το xωλ στην είσοδο του κτιρίου διαστάσεων 5,65μ. x 3,65 μ, καθώς και ο διάδρομος πλάτους 1,85 μ που οδηγεί στις αίθουσες διδασκαλίας και τα γραφεία.

 

ΟΡΟΦΟΣ

ΧΩΡΟΙΧΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝΕΜΒΑΔΟ
ΑΙΘΟΥΣΑ 1ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ31,33
ΑΙΘΟΥΣΑ 2ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ28,77
ΑΙΘΟΥΣΑ 3ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ28,75
ΑΙΘΟΥΣΑ 4ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ28,81
ΑΙΘΟΥΣΑ 5ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ29,70
ΑΙΘΟΥΣΑ 6ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ28,80
ΑΙΘΟΥΣΑ 7ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ29,33
ΑΙΘΟΥΣΑ 8ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ28,80
ΑΙΘΟΥΣΑ 9ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ29,66
ΑΙΘΟΥΣΑ 10ΑΙΘΟΥΣΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ29,56
ΑΙΘΟΥΣΑ 17ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ21,11
ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΙΝΗΣ 1WC – WC ΑΜΕΑ48,66
ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΙΝΗΣ 2WC – WC ΑΜΕΑ47,96

Εκτός των παραπάνω χώρων του ορόφου, υπάρχουν οι απολήξεις των δύο κλιμακοστάσιων και του ανελκυστήρα και ο διάδρομος πλάτους 1,60 μ. που οδηγεί στις αίθουσες διδασκαλίας και τα WC.

Βάσει των ανωτέρω, σε σύντομο χρονικό διάστημα το Μουσικό Σχολείο θα στεγαστεί στον συγκεκριμένο χώρο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝΔ ΗΜΟ ΕΔΩ
Σχολιάστε