Δήμος Δυτικής Μάνης: Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας.

Ο Δήμος Δυτικής Μάνης εκμεταλλευόμενος το πρόγραμμα «Φιλόδημος 2» προχώρησε σε ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την προμήθεια απορριμματοφόρου τύπου πρέσας.

Ανάδοχος του διαγωνισμού ήταν η εταιρία «ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.» και σήμερα 5/2/21 έγινε η παραλαβή του.

Έτσι η αναβάθμιση των υπηρεσιών του Δήμου που είχε θέσει ως στόχο η Δημοτική Αρχή ξεκίνησε με την προμήθεια ενός μηχανήματος έργου (J.C.B),σήμερα με την προμήθεια ενός απορριμματοφόρου και στην συνέχεια με την δημοπρασία για την απόκτηση ενός τρίτου οχήματος για τα βιοαπόβλητα εν όψη της αναμενόμενης έγκρισης πρότασης που έχουμε υποβάλει στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ.
Σχολιάστε