Περιφέρεια Πελοποννήσου: Προγραμματική σύμβαση για ενεργειακή αναβάθμιση του οδοφωτισμού

Προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Πανεπιστημίου Πατρών και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης υπογράφηκε στην Τρίπολη από τον περιφερειάρχη Παναγιώτη Νίκα και εκπρόσωπο του Πανεπιστημίου.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η κατάθεση προτάσεων από το εν λόγω ΑΕΙ και η προετοιμασία της διαγωνιστικής διαδικασίας -με τον αρτιότερο τρόπο για το δημόσιο συμφέρον- που αφορά την ανάδειξη αναδόχου για το έργο ενεργειακής αναβάθμισης, αυτοματοποίησης και συντήρησης του συστήματος οδοφωτισμού στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με εξοικονόμηση ενέργειας -ως σύμβαση ενεργειακής απόδοσης (ΣΕΑ)- με 12ετή διάρκεια.
Σχολιάστε