Νέο πρόγραμμα κατάρτισης φορτοεκφορτωτών από τον Δήμο Ασπρόπυργου

Το Γραφείο Απασχόλησης του Δήμου Ασπροπύργου ενημερώνει ότι, αναμένεται να προκηρυχθεί η δράση «Κατάρτιση και Πιστοποίηση μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών».

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εγγεγραμμένα μέλη του Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών.

Περιλαμβάνει:

  • Θεωρητική επαγγελματική κατάρτιση 120 ωρών Φορτοεκφορτωτών Λιμένα ή Ξηράς
  • Πρακτική άσκηση 30 ωρών σε ασκήσεις προσομοίωσης εργασιών, καθώς και σε καλές πρακτικές και τεχνικές
  • Πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων από ειδικά διαπιστευμένους φορείς

Το πρόγραμμα δύναται να υλοποιηθεί είτε με τη μέθοδο της δια ζώσης κατάρτισης στην αίθουσα διδασκαλίας, είτε με τη μέθοδο της σύγχρονης ή/ και ασύγχρονης τηλεκατάρτισης,  εκτός ωραρίου εργασίας.

Επίσημη σελίδα του προγράμματος: www.voucher.gov.gr

Δικαίωμα Συμμετοχής και υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι φορτοεκφορτωτές – μέλη στο Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών (Ε.Μ.Φ.), που πληρούν μία από τις κάτωθι προϋποθέσεις:

  • Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Β’ – Φορτοεκφορτωτών Λιμένα
  • Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Β’ – Φορτοεκφορτωτών Ξηράς
  • Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Α’ – (Εισαγωγικό)

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διατηρούν την ιδιότητα του μέλους στο Εθνικό Μητρώο Εκφορτωτών καθ’ όλη τη διάρκεια της συμμετοχής τους στη δράση.

Οι ωφελούμενοι θα λάβουν Εκπαιδευτικό Επίδομα έως 750 ευρώ (μικτά).

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν την αίτηση πλήρως συμπληρωμένη συνοδευόμενη από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία βρίσκονται  και στον επίσημο ιστότοπο του Δήμου Ασπροπύργου, μέσω email στο [email protected] ή στο Γραφείο Απασχόλησης (Σαλαμίνος 20, Ασπρόπυργος).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επικοινωνούν  με το Γραφείο Απασχόλησης του Δήμου Ασπροπύργου στα τηλέφωνα 2132006489 και 2105576704, καθημερινά από τις 10.00 π.μ. έως 17.00 μ.μ.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΔΩ
Σχολιάστε