Δήμος Κιλκίς: Δέκα έκτακτες προσλήψεις για ΤΑΠ

Την πλήρωση δέκα (10) θέσεων ως έκτακτου προσωπικού για την υποβοήθηση του Τμήματος Εσόδων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών ανακοινώνει ο Δήμος Κιλκίς.

Οι συμβάσεις εργασίας είναι ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και θα ολοκληρωθούν στις 31.1.2021 ενώ το αντικείμενό τους αφορά την εκκαθάριση των δηλώσεων επιφάνειας και υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

– να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών και να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες

χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– να μην είναι υπόδικοι για εγκληματική δράση ή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά

τους δικαιώματα)

– να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που να τους επιτρέπει την

εκτέλεση των καθηκόντων των ανωτέρω θέσεων

– να είναι δημότες του Δήμου Κιλκίς.

Λόγω του εξειδικευμένου αντικειμένου απασχόλησης, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει επίσης να έχουν σχετική εμπειρία – προϋπηρεσία στην εκκαθάριση δηλώσεων επιφάνειας & υπολογισμού φορών, τελών και εισφορών προς Δήμους.

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής θα γίνει αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο έως τη Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου και ώρα 24:00.

Αναλυτικές λεπτομέρειες για την προκήρυξη βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Δήμου Κιλκίς www.e-kilkis.gr,.

Το υπόδειγμα της αίτησης και το υπόδειγμα της υπεύθυνης δήλωσης είναι διαθέσιμα στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση( www.e-kilkis.gr) ακολουθώντας την διαδρομή Ενημέρωση Πολιτών > Προκηρύξεις – Διακηρύξεις > Έκτακτες Προσλήψεις για ΤΑΠ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τα απαραίτητα πεδία και να υπογράψουν τόσο την αίτηση όσο και την υπεύθυνη δήλωση, τις οποίες στη συνέχεια θα «σκανάρουν» σε μορφή pdf όπως και τα υπόλοιπα αναγκαία δικαιολογητικά σε μορφή pdf, και να τα

αποστείλουν στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:[email protected]

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα τηλέφωνα επικοινωνίας: 23413 52 165

– 164 – 167 – 120, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Δήμος Κιλκίς: 523 νέοι κάδοι απορριμμάτων για την καθαριότητα

Συμμέτοχος ο Δήμος Κιλκίς και οι τοπικοί φορείς στο αγαθοποιό έργο της Εκκλησίας

Δήμος Κιλκίς: Διακοπή ηλεκτροδότησης σε επτά οικισμούς την Κυριακή 20 Δεκεμβρίου

 
Σχολιάστε