Πρόσκληση του Δήμου Σερρών στην 19η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Ο Δήμος Σερρών προσκαλεί το Δημοτικό Συμβούλιο σε συνεδρίαση και αναφέρει:

»  Έχοντας υπόψη:

– Τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών,

– το υπ’ αριθ. πρωτ. 18318/13-03-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης, Γεν. Δ/νση Αποκέντρωσης & Τ.Α Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α με θέμα ¨Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19¨, διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο όπως εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης με δυνατότητα βιντεοκλήσης κλπ, δηλ. με έκδοση πρόσκλησης από τον Πρόεδρο, με την οποία θα περιγράφεται η δια τηλεδιάσκεψης λήψη των αποφάσεων,

– την υπ’ αριθμ. 40/20930/31-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης, Γεν. Δ/νση Αποκέντρωσης & Τ.Α Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α.  και

– τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α’) «Πρόγραμμα Κλεισθένης I»,

σας προσκαλούμε σε τακτική δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στις 25 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων WEBEX, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 

ΘΕΜΑ   1ο:    Αναπροσαρμογή των τελών καθαριότητας και φωτισμού έτους 2021.                                                                                                                             

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.  

 

ΘΕΜΑ   2ο:    Έγκριση καθιέρωσης εργασίας του προσωπικού πολιτικής προστασίας σε βάρδιες σε εικοσιτετράωρη βάση κατά τις Κυριακές, εξαιρετέες και νυχτερινές ώρες.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ   3ο:    Έγκριση καθιέρωσης 12ωρης εργασίας, για την κάλυψη των αναγκών του τμ. κοιμητηρίων.                                                                                                                                     

                          Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Ταΐρης Γ. 

 

ΘΕΜΑ   4ο:    Αντικατάσταση μελών στο Δ.Σ. της Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. του Δήμου Σερρών.

Εισηγητής: Ο πρόεδρος της ΕΣΕΔΕ κ. Ρίζος Σ.

 

ΘΕΜΑ   5ο:    Έγκριση εγκατάστασης δικτύου κάδων ανακύκλωσης αποβλήτων ιματισμού.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Καρακολίδης Π.

 

ΘΕΜΑ   6ο:    Έγκριση δωρεάν παραχώρησης κατά χρήση αγροτεμαχίων του Δήμου Σερρών στη Δ.Ε.Υ.Α.Σ. για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων.                                                                                                                                     

                          Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

 

ΘΕΜΑ   7ο:    Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. και 3ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: ¨Επανάχρηση του κτηρίου Κ1 του πρώην στρατοπέδου Παπαλουκά και δημιουργία πινακοθήκης Ξενάκη¨.                                       

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

 

ΘΕΜΑ   8ο:    Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

 

ΘΕΜΑ   9ο:    Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων στο υπ’ αριθμ. 599 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Σερρών.

Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Νυχτοπάτης Γ. & Δινάκης Κ.

 

ΘΕΜΑ  10ο:   Έγκριση απαλλαγής από απότμηση πεζοδρομίου στην οδό Μακεδονομάχων 38.

Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Νυχτοπάτης Γ. & Δινάκης Κ.

 

ΘΕΜΑ  11ο:   Έγκριση απαλλαγής από απότμηση πεζοδρομίου στην οδό Ύδρας 28.

Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Νυχτοπάτης Γ. & Δινάκης Κ.  

 

ΘΕΜΑ  12ο:   Θεσμοθέτηση θέσεως φορτοεκφόρτωσης στην οδό Π. Γρηγορίου Ε’.

Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Νυχτοπάτης Γ. & Δινάκης Κ.

 

ΘΕΜΑ  13ο:   Θεσμοθέτηση δημόσιας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην οδό Γ. Παπανδρέου.

Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Νυχτοπάτης Γ. & Δινάκης Κ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ

 

Κοινοποίηση:

 1. κ. Γενικό Γραμματέα του Δήμου
 2. κ. Δ/ντή Διοικητικών
 3. κ. Δ/ντή Οικονομικών
 4. κ. Δ/ντή Τ.Υ.Δ.
 5. κ. Δ/ντή Καθαριότητας
 6. κ. Δ/ντή Ανάπτυξης & Αγροτ. Οικονομίας
 7. κ. Δ/ντή Κοινων.Προστασ.,Υγείας, Παιδείας και Πολιτισμού
 8. Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων
 9. Σύλλογο Δημοτικών Υπαλλήλων Ν. Σερρών
 10. Πρόεδρο Τ.Σ. Νέων
 11. Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο

Π. Κωστοπούλου 2

 1. Εμπορικό Σύλλογο

Π. Κωστοπούλου 2

 1. ΟΕΒΕΣ

Π. Κωστοπούλου 2

 1. Οικονομικό Επιμελητήριο

Κ. Καραμανλή 14

 1. Δικηγορικό Σύλλογο

Κ. Καραμανλή 53

 1. Ιατρικό Σύλλογο

Τσαλοπούλου 12

 1. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Π. Μελά 16

 1. Τ.Ε.Ι. Σερρών

Ενταύθα

 1. Τοπικά Συμβούλια Δημοτικών Κοινοτήτων:

– Σερρών

– Μητρουσίου

– Λευκώνα

– Σκουτάρεως

(Με την παράκληση να ειδοποιηθούν όλα τα μέλη των τοπικών σας συμβουλίων)

 1. Συμβούλια Τοπικών Κοινοτήτων:

– Αγίας Ελένης

– Αδελφικού

– Αναγέννησης

– Άνω Βροντούς

– Άνω Καμήλας

– Βαμβακιάς

– Βαμβακούσσης

– Ελαιώνος

– Επταμύλων

– Καλών Δένδρων

– Κάτω Καμήλας

– Κουβουκλίου

– Κουμαριάς

– Κωνσταντινάτου

– Μονοκκλησιάς

– Οινούσας

– Ορεινής

– Πεπονιάς

– Προβατά

– Χριστός

(Με την παράκληση να ειδοποιηθούν όλα τα μέλη των τοπικών σας συμβουλίων)»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Δήμος Σερρών: Μείωση των δημοτικών τελών για όλες τις επιχειρήσεις

Δωρεάν εκμάθηση αγγλικών με τη Linguaphone για κατοίκους του Δήμου Σερρών

Διανομή τροφίμων του Δήμου Σερρων σε συνεργασία με τον οργανισμό «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ»
Σχολιάστε