Νέα υποβολή πρότασης στο ΕΣΠΑ από τον Δήμο Φαρκαδόνας

Ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο για τη σχολική κοινότητα της περιοχής μας υπέβαλλε για ένταξη στο ΕΣΠΑ ο Δήμος Φαρκαδόνας.

Πρόκειται για το έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση 2ου Δημοτικού Σχολείου Οιχαλίας», προϋπολογισμού 220.000,00 ευρώ.

Η πρόταση υποβλήθηκε στον Άξονα Προτεραιότητας 3 «Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Θεσσαλίας 2014-2020 με τίτλο «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων κτηρίων στη Θεσσαλία» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Η επιλογή ενός σχολικού κτιρίου για υποβολή πρότασης ενεργειακής αναβάθμισης, μεταξύ όλων των δημοτικών κτηρίων, αποδεικνύει τη βαρύτητα που δίνει ο Δήμος μας στην παροχή ποιοτικών συνθηκών στην εκπαίδευση.

Η υποβολή της πρότασης, είναι αποτέλεσμα του οράματος της Δημοτικής Αρχής που έγινε πρώτα προγραμματισμός και μετά πράξη, με τη συστηματική δουλειά του Δήμου μας.
Σχολιάστε