Περιφέρεια Κρήτης: Πράσινο φως για την ανακαίνιση του κεντρικού κτηρίου του Βενιζελείου Νοσοκομείου Ηρακλείου

Την ένταξη στο Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020  της εκπόνησης των μελετών που αφορούν στην ανακαίνιση-αναδιαρύθμιση του κεντρικού κτιρίου του Γ.Ν. Ηρακλείου «Βενιζέλειο-Πανάνειο» με προϋπολογισμό 3.119.726,74 ευρώ και την διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου του νοσοκομείου με προϋπολογισμό 204.026 ευρώ, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

Στην σημερινή υπογραφή των εντάξεων των μελετών για την κατασκευή των έργων από τον Περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη παρόντες ήταν οι Αντιπεριφερειάρχες Λάμπρος Βαμβακάς και Νίκος Συριγωνάκης, η Διοικήτρια της 7ης ΥΠΕ Ελένη Μπορμπουδάκη, ο διοικητής του Βενιζελείου Κώστας Τερζάκης, η υποδιοικήτρια Ελευθερία Κωστάκη, η προϊσταμένη της υπηρεσίας διαχείρισης του Ε.Π. Κρήτη 2014-2020 Μαρία Κασσωτάκη.

Πρόκειται για μια πολύ σημαντική ημέρα για το Βενιζέλειο νοσοκομείο, την δημόσια υγεία του νησιού που αναβαθμίζεται, επεσήμαναν η κα. Μπορμπουδάκη αλλά και ο διοικητής του Βενιζέλειου κ. Τερζάκης που ευχαρίστησαν τον Περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη για την άμεση ανταπόκριση του προκειμένου να ενταχθούν οι μελέτες στο ΕΣΠΑ και να χρηματοδοτηθούν.

Η μελέτη ανακαίνισης του «Βενιζέλειο-Πανάνειου»

Η μελέτη αφορά το κεντρικό και παλαιότερο κτίριο του Βενιζελείου Νοσοκομείου, επιφάνειας 10.000 Μ2. Το κτίριο κατασκευάστηκε το 1950.Η Ανακαίνιση του Κεντρικού Κτιρίου είναι το έργο που ολοκληρώνει την υφιστάμενη Ρυθμιστική Μελέτη του νοσοκομείου.

Λόγω της παλαιότητας και του σχεδιασμού τα προβλήματα είναι σημαντικά με άμεσες επιπτώσεις στη λειτουργία του νοσοκομείου και στην ασφάλεια ασθενών και προσωπικού.

Λόγω νέων δεδομένων απαιτείται επικαιροποίηση της Ρυθμιστικής Μελέτης και επανακαθορισμός χρήσεων. Η νέα Ρυθμιστική Μελέτη καθώς και οι απαραίτητες αποτυπώσεις  θα προηγηθούν των λοιπών μελετών και θα εξετάσουν συνολικά τις χρήσεις των χώρων του νοσοκομείου, θα προτείνει τις τελικές χωροθετήσεις και αναδιαρρυθμίσεις των λειτουργιών για το σύνολο των χώρων, ώστε στη συνέχεια, μετά την έγκριση του νοσοκομείου και τις λοιπές απαιτούμενες εγκρίσεις, να εκπονηθούν οι μελέτες που αφορούν το Κεντρικό Κτίριο.Κατά την εκπόνηση της νέας Ρυθμιστικής Μελέτης θα ληφθούν υπόψη οι ανάγκες του νοσοκομείου,  οι πολεοδομικοί περιορισμοί και οι απαιτήσεις χρήσεων από κοινοτικές χρηματοδοτήσεις (πχ Νέες Πτέρυγες), δωρεές, οι απαιτήσεις προσβασιμότητας ΑΜΕΑ κλπ.

Το αντικείμενο της μελέτης είναι:

 1. Νέα Ρυθμιστική Μελέτη η οποία θα παρουσιάσει την Νέα χωροθέτηση των λειτουργιών του νοσοκομείου σύμφωνα με τα ανωτέρω προαναφερθέντα.
 2. Αποτυπώσεις: Θα γίνει Επικαιροποίηση της υφιστάμενης Αρχιτεκτονικής Αποτύπωσης, Αποτύπωση του υφιστάμενου Στατικού Φορέα και Αποτύπωση των Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων.
 3. Στατική Μελέτη πλήρης με την μελέτη στατικών ενισχύσεων όπου απαιτείται σύμφωνα με την Νέα Ρυθμιστική και την Αρχιτεκτονική και ΗΜ Μελέτη.
 4. Αρχιτεκτονική Μελέτη σύμφωνα με την Νέα Ρυθμιστική
 5. Μελέτη Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων
 6. Μελέτη Παθητικής Πυροπροστασίας
 7. Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης
 8. Μελέτη Σχεδίου Ασφάλειας & Υγείας (Σ.Α.Υ)
 9. Μελέτη Φακέλου Ασφάλειας & Υγείας (Φ.Α.Υ.)
 10. Μελέτη Προσβασιμότητας ΑΜΕΑ
 11. Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης

Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 3.119.726,74 € (με  ΦΠΑ)

Η μελέτη διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου Βενιζέλειου

Αντικείμενο της μελέτης είναι η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου Βενιζέλειο-Πανάνειο.

Θα εκπονηθούν οι κάτωθι μελέτες:

 1. Αρχιτεκτονική Μελέτη, που θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο/ενδεικτικά:

1.1          Χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης με διαμόρφωση και οργάνωση καθορισμένων χώρων.

1.2          Διευθέτηση της κυκλοφορίας με μονοδρομήσεις, ορισμό πυλών εισόδου – εξόδου και κυκλοφοριακή σύνδεση με το αστικό δίκτυο.

1.3          Κατάλληλη κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση.

1.4          Κατασκευή πεζοδρομίων.

1.5          Διαμόρφωση χώρων πρασίνου.

1.6          Οργάνωση χώρων εκτόνωσης και αναψυχής.

1.7          Μελέτη προσβασιμότητας ΑΜΕΑ

 1. Μελέτη ομβρίων. Δίκτυο αποχέτευσης των ομβρίων υδάτων περιμετρικά του νοσοκομείου με την κατασκευή  αγωγών, κατασκευή ρείθρων ή/και τεχνικών έργων και  για την απορροή των υδάτων στο ρέμα.
 2. Μελέτη ηλεκτροφωτισμού. Δίκτυο ηλεκτροφωτισμού των περιφερειακών δρόμων, περιμετρικά των κτιρίων, των χώρων στάθμευσης. Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, πρόταση αντικατάστασης πεπαλαιωμένων και ενεργοβόρων, εγκατάσταση νέων όπου κρίνεται απαραίτητο.
 3. Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης

Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 204.026,06€ (με  ΦΠΑ) .

Οι μελέτες θα διακηρυχθούν από την Περιφέρεια Κρήτης.
Σχολιάστε