Ο Δήμαρχος Κιλελέρ στο «14ο Συνέδριο για την Ενέργεια και την Κλιματική Αλλαγή»

Στο 14ο Διεθνές Τηλεσυνέδριο για την «Ενέργεια και την Κλιματική Αλλαγή» συμμετείχε με εισήγησή του ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Θεσσαλίας και Δήμαρχος Κιλελέρ Θανάσης Νασιακόπουλος ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε:

Αρχικά θα ήθελα να εξάρω την άριστη συνεργασία που υπάρχει με την Περιφέρεια Θεσσαλίας στην υλοποίηση δράσεων με θετικό αποτύπωμα στην εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων (υδάτινων και μη), στην αποχέτευση μέσω Εγκαταστάσεων  Επεξεργασίας Λυμάτων και γενικότερα την Πράσινη Ανάπτυξη.

Παρόλα αυτά, η Θεσσαλία έχει να διανύσει αρκετό δρόμο μέχρι να επιλύσει σημαντικά θέματα όπως είναι η υποβάθμιση του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα που εκδηλώνεται εκτός της ανεπάρκειας νερού και με επιφανειακά ρήγματα κυρίως στην παρακάρλια περιοχή, η έλλειψη πόσιμου νερού τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, γεγονός που αναγκάζει τους φορείς στην κάλυψη της με έργα που απαιτούν πολλά χιλιόμετρα δικτύων, η καθυστέρηση στην υλοποίηση του περιφερειακού και τοπικού σχεδιασμού διαχείρισης αποβλήτων και η έλλειψη επαρκούς κεντρικού σχεδιασμού διαχείρισης κενών συσκευασιών φυτοφαρμάκων, παρ’ όλο που ο Δήμος Κιλελέρ κατάφερε με δικές του πρωτοβουλίες να ευαισθητοποιήσει την τοπική κοινωνία και να  περισυλλέξει φέτος 49.000 κενές φιάλες φυτοφαρμάκων που μεταφράζεται σε μια αύξηση της τάξεως του 37,40% σε σχέση με πέρυσι αλλά και πάλι δεν ξεπερνά το 30% της συνολικής ποσότητας.

Ο Δήμος Κιλελέρ είναι ο κατεξοχήν αγροτικός Δήμος της χώρας αφού από το ένα (1) εκατομμύριο στρέμματα καλλιεργούνται περίπου τα 650.000, το οποίο μεταφράζεται σε ετήσια παραγωγή 120 χιλιάδων τόνων βιομάζας αλλά και κατανάλωση πολλών ενεργειακών πόρων. Αφού κατανοήσαμε από την αρχή την ανάγκη να προωθηθεί η Βιώσιμη Ανάπτυξη προχωρήσαμε στο σχεδιασμό μιας σειράς δράσεων όπως ο «Προσδιορισμός Δυναμικού Βιομάζας και η σκοπιμότητα ενεργειακής αξιοποίησης της βιομάζας/βιοαερίου», η «Αποτύπωση της ενεργειακής κατανάλωσης και η σύνταξη προτάσεων, έργων και  δράσεων εξοικονόμησης και αυτοπαραγωγής ενέργειας μέσω Ανανεώσιμων Πηγών» η «Πλήρης ανάπτυξη δικτύου φυσικού αερίου» και η «Αντικατάστασης των συμβατικών λαμπτήρων με λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας τύπου LED».

Σε ότι αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας να τονίσω ότι αυτή την περίοδο βρίσκονται σε φάση υλοποίησης σχετικές παρεμβάσεις σε κτίρια του Δήμου Κιλελέρ αλλά και παρεμβάσεις σε υποδομές της ΔΕΥΑ Κιλελέρ (συστήματα τηλεελέγχου, εξοπλισμοί βελτίωσης ενεγειακής απόδοσης, φωτοβολταϊκός σταθμός 1 MW)  μέσω των προγραμμάτων «Φιλόδημος» και «Αν Τρίτσης». Με την εξοικονόμηση ενέργειας που θα επιτευχθεί η κατανάλωση ενέργειας θα καλύπτεται στο μεγαλύτερο ποσοστό από Ανανεώσιμες Πηγές.

Να σημειώσω ότι ο Δήμος Κιλελέρ συμμετέχει ως εταίρος σε 5 Ενεργειακές Κοινότητες, εκπονεί σχέδια Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων με ιδίους πόρους και Φόρτισης Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων με πόρους από το  Πράσινο Ταμείο, ενώ έχει ήδη υποβάλλει πρόταση στο πρόγραμμα «Αν. Τρίτσης» για προμήθεια Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων και για την κατασκευή δύο σταθμών φόρτισης.

Στο πεδίο της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων αναμένεται η έγκριση από τα αρμόδια όργανα του Δήμου και η υποβολή του στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Επικαιροποιημένου Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων. Παράλληλα, ο Δήμος Κιλελέρ λαμβάνοντας υπόψη τα οικονομικά κίνητρα για την  ορθή διαχείρισή τους, όπως ο  «Κανονισμός  Τιμολόγησης» και το «Τέλος Ταφής» αναπτύσσει συνεχώς το δίκτυο των ρευμάτων ανακύκλωσης το οποίο ήδη φέρνει αποτελέσματα που αποτυπώνονται στην αύξηση των ποσοτήτων ανακυκλώσιμων υλικών.

Έχει επίσης υποβάλλει προς ένταξη στο ΕΣΠΑ  την κατασκευή κεντρικού Πράσινου Σημείου και την ωρίμανση του μικρού Πράσινου Σημείου στην Τοπική Κοινότητα του Κιλελέρ και στο πρόγραμμα «Αν. Τρίτσης» τη δημιουργία 10 γωνιών και πολυκέντρων ανακύκλωσης με τον απαραίτητο εξοπλισμό οχημάτων.

Σε ότι αφορά τα υγρά απόβλητα υλοποιούνται τα «Έργα αποχέτευσης ακάθαρτων και εγκατάστασης λυμάτων Κοινότητας Νίκαιας» μέσω του ΕΣΠΑ.

Για το κρίσιμο ζήτημα της επάρκειας του νερού υλοποιούνται  πλήθος έργων από πόρους του ΕΣΠΑ εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη ύδρευση του συνόλου των οικισμών μέσω σύγχρονων δικτύων και προχωράει η υλοποίηση μεγάλης κλίμακας παρεμβάσεων όπως είναι η κατασκευή δικτύου υπόγειων αγωγών 30 χιλιομέτρων περίπου με απώτερο στόχο την επέκταση της υπογειοποίησης στο σύνολο του αρδευτικού δικτύου αλλά και η υπογραφή δύο προγραμματικών συμβάσεων με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την Περιφέρεια Θεσσαλίας οι οποίες θα συμβάλλουν στην υλοποίηση δράσεων εμπλουτισμού του υδροφόρου ορίζοντα και την αντιμετώπιση της λειψυδρίας.

Τέλος, ο Δήμος Κιλελέρ βρίσκεται σε φάση αναζήτησης πηγής χρηματοδότησης σύνταξης εδαφολογικής μελέτης στο σύνολο των διοικητικών του ορίων, γεγονός που θα αποτελέσει βασικό εργαλείο σχεδιασμού και παρεμβάσεων με προφανή τα οφέλη στην βιώσιμη ανάπτυξη.
Σχολιάστε