Δήμος Αιγιαλείας: Μικρές ανακατατάξεις στην πολιτική και διοικητική δομή του Δήμου

Ο Δήμαρχος Αιγιαλείας κ. Δημήτρης Καλογερόπουλος, ανακοίνωσε τα εξής:

– Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, προτείνεται η κα Μαρία Γιδά.

– Αντιδήμαρχος Διοικητικής Υποστήριξης και Οικονομικών, παραμένει η κα Μαρία Σταυροπούλου, η οποία θα συνδράμει τον Δήμαρχο για θέματα τοπικού ενδιαφέροντος των Δημοτικών Ενοτήτων Ακράτας και Αιγείρας

– Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Πρασίνου, Πολιτικής Προστασίας, Τροχαίου Υλικού και Κινητής Περιουσίας, παραμένει ο κ. Νικόλαος Καραΐσκος, ο οποίος αναπληρώνει τον Δήμαρχο σε περίπτωση κωλύματος.

– Αντιδήμαρχος Πρόνοιας, Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας (Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης), ορίζεται η κα
Διαμάντω Βασιλακοπούλου, η οποία θα συνδράμει τον Δήμαρχο για θέματα τοπικού ενδιαφέροντος της Δημοτικής Ενότητας Αιγίου.

– Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής, παραμένει ο κ. Γεώργιος Φραγκονικολόπουλος.

– Αντιδήμαρχος Αξιοποίησης και Διαχείρισης Δημοτικής Περιουσίας και Κληροδοτημάτων. Παιδείας (Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Πανεπιστημιακές Σχολές), ορίζεται ο κ. Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος.

– Αντιδήμαρχος Τουρισμού, εθιμοτυπίας, τελετών και εκδηλώσεων παραμένει ο κ. Ευστράτιος Βαρδάκης.

– Αντιδήμαρχος (άμισθος) Πολεοδομίας, Τεχνικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης και Προγραμματισμού, παραμένει ο κ. Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος, ο οποίος θα συνδράμει τον Δήμαρχο για θέματα τοπικού ενδιαφέροντος της Δημοτικής Ενότητας Διακοπτού.

– Αντιδήμαρχος (άμισθος) για θέματα τοπικού ενδιαφέροντος της Δημοτικής Ενότητας Ερινεού και Αντιπρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Αιγιαλείας, ορίζεται ο κ. Γεώργιος Ντίνος.

– Εντεταλμένη Σύμβουλος για θέματα Πολιτισμού ορίζεται η κα Μαρία Τσουκαλά, η οποία παραμένει Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς
Επιχείρησης Αιγιαλείας «ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α.».

– Εντεταλμένος Σύμβουλος για θέματα Αγροτικής Ανάπτυξης και τοπικού ενδιαφέροντος της Δημοτικής Ενότητας Συμπολιτείας ορίζεται ο κ.
Παναγιώτης Ανδριόπουλος, ο οποίος παραμένει Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός και Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας».

– Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας, παραμένει ο κ. Δημήτριος Ελευθεριώτης.

– Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας, ορίζεται ο κ. Επαμεινώνδας Δούλος.

Σημειώνεται, ότι η θητεία των νεοδιορισθέντων Αντιδημάρχων και Εντεταλμένων Συμβούλων, ορίζεται μέχρι τις 31.12.2022, ενώ για τους Αντιδημάρχους που παραμένουν στα καθήκοντά τους, η θητεία ισχύει όπως ακριβώς έχει ορισθεί με την προηγούμενη απόφαση ορισμού τους.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ, ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
Σχολιάστε