ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ολοκληρωμένος Σχεδιασμός Αντιπλημμυρικής Προστασίας στο Λεκανοπέδιο από τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστο Σπίρτζη

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σπίρτζης προχωρά στην αντιπλημμυρική θωράκιση κρίσιμων περιοχών του Λεκανοπεδίου ενώ έχει θέσει επίσης σε τροχιά υλοποίησης τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου Σχεδιασμού Αντιπλημμυρικής Προστασίας, με βάση τεχνικά, οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια, σε εθνικό, περιφερειακό και δημοτικό επίπεδο. Ειδικότερα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι διεθνείς διαγωνισμοί για την «Επικαιροποίηση των […]