ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ

Ένταξη έργου αγροτικής οδοποιίας στο Δήμο Ήλιδας

Ένα ακόμα μεγάλο έργο συνολικού προϋπολογισμού 1.700.000€, που αφορά στην βελτίωση της Αγροτικής Οδοποιίας του Δήμου Ήλιδας εντάχθηκε στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 1 του Υπουργείου Εσωτερικών με 868.000€, και αναμένεται να δημοπρατηθεί και να ξεκινήσει το επόμενο διάστημα, αφού τα υπόλοιπα 832.000€ καλύπτονται ήδη από ίδια έσοδα του Δήμου. Ειδικότερα, πρόκειται για τέσσερα υποέργα: 1) Το […]