ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Συνεδρίαση Δημοτικής κοινότητας της Κηφισιάς την Δευτέρα 22 Απριλίου

Στις 22/4/2019, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 18:30 θα συγκληθεί το Συμβούλιο της Δημοτικής κοινότητας της Κηφισιάς  στο Δημαρχείο (αίθουσα «Σ. Βόλκος» Δήμου Κηφισιάς). Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι: 1. Επί αιτήσεως χορήγησης παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων στο κατάστημα που βρίσκεται επί της οδού Αργυροπούλου αρ. 7 με την επωνυμία «Φράτι Ι.Κ.Ε.» και […]