ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Μαραθώνα για αναβάθμιση σχολικών κτιρίων της πόλης

Στην συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2018, εγκρίθηκε η προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Μαραθώνα για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Αναβάθμιση σχολικών κτιρίων Δήμου Μαραθώνα» , μετά από εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής Πέτρου Φιλίππου. Το έργο αφορά σε εργασίες αναβάθμισης σε σχολικά κτίρια […]