ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών έως 100 δόσεις στους οφειλέτες του Δήμου Ιλίου

Ο Δήμος Ιλίου ενημερώνει ότι, βάσει των διατάξεων των άρθρων 110 έως 117 του Ν.4611/2019 (ΦΕΚ Τεύχος Α΄ 73/17.05.2019) δίνεται η δυνατότητα στους οφειλέτες του Δήμου να ρυθμίσουν τις οφειλές που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν έως και τις 16.07.2019, κατόπιν αιτήσεως τους. Με την υπαγωγή στη ρύθμιση, σύμφωνα με το νόμο, προβλέπεται απαλλαγή από 100% […]