ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΥΠΕΣ: Ρυθμίσεις οφειλών προς Ο.Τ.Α. α’ Βαθμού

Με τις διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ, εισάγεται δυνατότητα ευνοϊκής ρύθμισης των οφειλών προς τους Ο.Τ.Α., που προέρχονται από τέλη, φόρους, δικαιώματα, εισφορές, καθώς και τις προσαυξήσεις, τους τόκους και τα πρόστιμα που τις επιβαρύνουν. Με δεδομένη την δυσχερή οικονομική συγκυρία των προηγούμενων ετών, που είχε ως συνέπεια τη σώρευση σημαντικών οφειλών προς τους ΟΤΑ,  η παροχή ισχυρών […]