ΨΥΧΗ

Δεν ζούμε, τρέχουμε: Ένα κείμενο για τις ψυχικές ασθένειες που έχει σαρώσει στο διαδίκτυο

Η ψυχική ασθένεια είναι ένα μοτίβο σκέψης ή συμπεριφοράς η οποία προκαλεί πόνο ή και ανικανότητα, και η οποία δεν είναι αναπτυξιακά ή κοινωνικά καθορισμένη. Η ψυχική ασθένεια καθορίζεται γενικά από ένα συνδυασμό του πώς ένα άτομο αισθάνεται, ενεργεί, σκέπτεται ή αντιλαμβάνεται. Είναι δυνατόν να σχετίζεται με συγκεκριμένες περιοχές ή λειτουργίες του εγκεφάλου ή και […]