ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

Δήμος Λέσβου: Οδηγίες για συμμετοχή στο πρόγραμμα των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών

Ο Δήμος Λέσβου ενημερώνει τους γονείς που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα των Παιδικών  και Βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου, μέσω ΕΣΠΑ «Εναρμόνιση της Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» έτους 2019-2020, ότι το Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Π.& Α.Δ.Λ.» έχει εγκριθεί από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. ως φορέας που συμμετέχει στη δράση, και συμμετάσχει στο πρόγραμμα για το έτος 2019-2020. Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. […]