ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Το πρόγραμμα ανάπτυξης του Διαμαντή Λιάμα για τον Δήμο Βόλβης

Η προσέλκυση ποιοτικότερου τουρισμού με την παράλληλη εξάπλωση του σε όλο τον δήμο, όλο τον χρόνο, μαζί με τη ριζική βελτίωση της καθημερινότητας και την καθιέρωση συγχρόνων κοινωνικών υποδομών, αποτελούν τους κύριους άξονες του Προγράμματος Ανάπτυξης για τον δήμο Βόλβης, που σκοπεύει να υλοποιήσει ο συνδυασμός «Βόλβη Μπροστά»,όπως παρουσιάστηκε από τον επικεφαλής του και νυν δήμαρχο Βόλβης Διαμαντή Λιάμα, ο όποιος διεκδικεί […]