ΠΟΛΥ ΑΣΤΕΡΙΟΥ

Η Πόλυ Αστερίου στο OTAVOICE παρουσιάζει το έργο της στην Κηφισιά

  Η Πόλυ Αστερίου μιλάει στο otavoice και παρουσιάζει το έργο της κατά την θητεία της με την σημερινή δημοτική αρχή Γιώργου Θωμάκου. Από το Νοέμβριο του 2014 ο δήμαρχος Κηφισιάς μου ανέθεσε την προεδρεία της ΑΕ. Μένανδρος η οποία έχει την ευθύνη της εκμετάλλευσης των δημοτικών χώρων. Παρατείναμε με την διαδικασία ανοιχτού διαγωνισμού για […]