ΠΕΔ ΑΜ-Θ

H εισήγηση του Προέδρου Π.Ε.Δ. ΑΜ-Θ Βασίλη Μαυρίδη στη διευρυμένη συνεδρίαση του Δ.Σ. της Π.Ε.Δ. στη Σαμοθράκη

Εισήγηση Προέδρου Π.Ε.Δ. ΑΜ-Θ κ. Βασίλη Μαυρίδη «Tα βασικά προβλήματα και προτάσεις για την ανάπτυξη της Σαμοθράκης» στη διευρυμένη συνεδρίαση του Δ.Σ. της Π.Ε.Δ. ΑΜ-Θ στη Σαμοθράκη , στις 25/07/2020. Α. Η ιδιαιτερότητα της Σαμοθράκης -Ο υποβοηθητικός ρόλος της ΠΕΔ στη συγκυρία που διαμορφώνεται. Το Δ.Σ. της Περιφερειακής Ένωσης ΑΜΘ συνεδριάζει τα τελευταία 5 χρόνια […]

ΠΕΔ ΑΜ-Θ: 50.000€ σε υγειονομικές δομές

Με ομόφωνη απόφαση στην έκτακτη, δια περιφοράς, συνεδρίαση της 31ης  Μαρτίου 2020, τα μέλη του Δ.Σ. της ΠΕΔ ΑΜ-Θ αποφάσισαν: Τη δωρεά ποσού 40.000 € στο Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης για προμήθεια εξειδικευμένου μηχανολογικού εξοπλισμού και αναγκαίων υλικών για την αντιμετώπιση του COVID-19. Τη δωρεά ποσού 10.000 € στην 4η ΥΠΕ για προμήθεια υγειονομικού υλικού […]