ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ

Αναπτυξιακή Προοπτική με Δημοσιονομικό Έλεγχο στους ΟΤΑ

Η Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης», ο  Δήμος Κορινθίων και ο Φορέας Επιμόρφωσης Στελεχών της Αυτοδιοίκησης  International Forum Training & Consulting, διοργανώνουν στην Κόρινθο, Επιστημονικό  Συνέδριο με θέμα:  «Αναπτυξιακή Χρηματοδοτική Πολιτική & Δημοσιονομικός Έλεγχος στην Τοπική  Αυτοδιοίκηση»  Το Επιστημονικό Συνέδριο προγραμματίζεται σε μια κρίσιμη για την Τοπική  Αυτοδιοίκηση περίοδο, καθώς διενεργείται αμέσως μετά […]

Με μεγάλη επιτυχία η ημερίδα του «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ», για την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Ημερίδα για τον «Στρατηγικό Σχεδιασμό & τον Επιχειρησιακό Προγραμματισμό στην Τοπική Αυτοδιοίκηση με Όραμα για το 2023», διοργάνωσαν η Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης» και ο Φορέας Επιμόρφωσης Στελεχών της Αυτοδιοίκησης FORUM Training & Consulting   Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε στην Αθήνα η Ημερίδα που διοργάνωσαν η Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης […]

Διήμερο συνέδριο χρηματο-οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης στους ΟΤΑ, από την Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων στην Ναύπακτο

    Συνέδριο για την Χρηματο-Οικονομική Διοίκηση & Διαχείριση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση  διοργανώνουν η Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης», ο Δήμος Ναυπακτίας και ο Φορέας Επιμόρφωσης Στελεχών της Αυτοδιοίκησης FORUM Training & Consulting Το εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα της χρηματο-οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, θα εξεταστεί στο διήμερο συνέδριο που διοργανώνουν η […]