ΠΑΛΕΡΜΟ

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας στο Παλέρμο της Ιταλίας

Στα πλαίσια του έργου Mediterranean Interregional Electromobility Networks for intermodal and interurban low carbon transport systems (ENERNETMOB) του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διαπεριφερειακής Συνεργασίας INTERREG EUROPE, η Περιφέρεια Θεσσαλίας συμμετείχε στη 2η Διεθνή Συνάντηση, που φιλοξενήθηκε στο Πανεπιστήμιο του Παλέρμο, στις 18 και 19 Οκτωβρίου 2018. Το έργο, στο οποίο η Περιφέρεια Θεσσαλίας συμμετέχει ενεργά ως εταίρος, […]