ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Περιφέρεια Αττικής: Παράταση του προγράμματος για την ενίσχυση των επιχειρήσεων, ύψους 200 εκ. ευρώ

Παρατείνεται μέχρι και τις 21 Δεκεμβρίου,  η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής για την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, ύψους 200 εκ. ευρώ, το οποίο χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 (ΑΔΑ: Ω1ΥΞ7Λ7-ΞΔΗ). Η σχετική παράταση δίδεται εν αναμονή της επίσημης έγκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού) του αιτήματος της […]

«Ζεστό» χρήμα για τις επιχειρήσεις της πόλης της Καρδίτσας

Μέσω του ΣΒΑΚ που υλοποιεί η δημοτική αρχή – Ξεκίνησε η διαδικασία της διαβούλευσης Ένα εκατομμύριο διακόσιες  χιλιάδες ευρώ (1.200.000) «ζεστό χρήμα θα δοθεί σε επιχειρήσεις της Καρδίτσας. Το σχετικό πρόγραμμα  για την χρηματοδότηση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της πόλης της Καρδίτσας προωθεί η Δημοτική Αρχή σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Το πρόγραμμα υλοποιείται […]

Έγκριση 946.510,04€ στον Δήμο Βέλου Βόχας για τους πλημμυροπαθείς Α΄κατοικίας από τις φυσικές καταστροφές της 29ης Σεπτεμβρίου 2018

Με την αρίθμ. ΑΔΑ: ΨΡΓΤ465ΧΘ7-ΔΑ9 (Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών) εγκρίθηκε στο Δήμο Βέλου Βόχας το ποσό των 946.510,04€ για την οικονομική ενίσχυση των πληγέντων του Δήμου για την α΄κατοικία τους, μετά τις καταστροφικές πλημμύρες της 29ης Σεπτεμβρίου 2018. Ο Δήμος είχε προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να εγκριθεί η επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών. […]