ΜΠΙΡΜΠΑΣ

Μπίρμπας: «Ο εκλογικός νόμος διαμορφώνει ή αποτρέπει κουλτούρα συνεργασιών και συγκλίσεων»

Ο Δήμαρχος Αιγάλεω Δημήτρης Μπίρμπας βρέθηκε στην ημερίδα του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) με θέμα το «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι-Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης», που διοργανώθηκε σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών και την Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ). Ο Δημήτρης Μπίρμπας ανέπτυξε τις θέσεις […]