ΜΑΥΡΙΚΑ

Παρεμβάσεις στον οικισμό Μαύρικα Καρδίτσας

Συνεχείς είναι οι προσπάθειες του Δήμου Καρδίτσας για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του οικισμού Μαύρικα. Η Τεχνική Υπηρεσία σε συνεργασία και συντονισμό με τις Υπηρεσίες Καθαριότητας και Πρασίνου του Δήμου πραγματοποίησαν τις προηγούμενες ημέρες σειρά παρεμβάσεων και εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους του οικισμού. Ειδικότερα μηχανήματα του Δήμου πραγματοποίησαν εργασίες συντήρησης δρόμων του […]