ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΤΟΥΛΗ

Μήνυμα της Μαρίνας Σταυράκη-Πατούλη, για την γιορτή της Πρωτομαγιάς

Με αφορμή τον εορτασμό της Εργατικής Πρωτομαγιάς, η Πρόεδρος του Δικτύου SDG 17 Greece για την προώθηση των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Μαρίνα Σταυράκη Πατούλη, απευθύνει το ακόλουθο μήνυμα: «Η σύγχρονη εποχή, η οικονομική κρίση, η υψηλή ανεργία, η τηλεργασία έχουν οδηγήσει τους εργαζομένους μπροστά σε νέες προκλήσεις που απαιτούν την […]