ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

Πως το Χαλάνδρι σε συνεργασία με το ΕΜΠ μετατρέπει τα υπολείμματα τροφών σε βιοαέριο για τα απορριμματοφόρα του

Σύντομη παρουσίαση της παραγωγής και αναβάθμισης βιοαερίου στο ΕΜΠ από υπολείμματα τροφών (FORBI) που παράχθηκαν στο Χαλάνδρι και χρήση για την κίνηση του απορριμματοφόρου του Δήμου στο πλαίσιο του προγράμματος Waste4Think. Υπεύθυνος του προγράμματος ο καθηγητής του ΕΜΠ Γεράσιμος Λυμπεράτος , πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και ο ιθύνων νους του μικρού οικολογικού θαύματος που συντελείτε […]