ΛΙΓΝΙΤΗΣ

Απολιγνιτοποίηση: Η Εισήγηση του Δημάρχου Γρεβενών στο Δημοτικό Συμβούλιο για το Master Plan

Oι αναλυτικές προτάσεις του Δήμου Για αόριστες χωρικά και λειτουργικά ιδιωτικές επενδυτικές πρωτοβουλίες στις οποίες δεν γίνεται καμία ειδίκευση σε τοπικά αναπτυξιακά σχέδια αλλά ούτε και στο απαραίτητο επιστημονικό προσωπικό που θα χρειαστεί για την υλοποίηση των αναγκαίων παρεμβάσεων έκανε λόγο ο Δήμαρχος Γρεβενών κ.Γιώργος Δασταμάνης αναφερόμενος στο Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ) το οποίο […]