ΚΥΡΙΖΟΓΛΟΥ

Κυρίζογλου: «Θα ασκήσουμε προσφυγή εναντίον της υπουργικής απόφασης για τα ταμειακά διαθέσιμα»

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) θα προσφύγει η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔ-ΚΜ) για το θέμα των ταμειακών διαθεσίμων, μετά την απόφαση του υπουργείου Οικονομικών με την οποία προβλέπεται ότι εντός 30 ημερών οι φορείς της γενικής κυβέρνησης υποχρεούνται να μεταφέρουν τα πλεονάζοντα ταμειακά διαθέσιμά τους στον λογαριασμό ταμειακής τους διαχείρισης στην Τράπεζα της […]