ΚΡΥΟΝΕΡΙ

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Στοχευμένες δράσεις για τη Κλιματική Αλλαγή και παρουσίαση ευρωπαϊκού προγράμματος

Οι εξειδικευμένες δράσεις που εντάσσονται στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Life- IP AdaptinGR, το οποίο αφορά στην εκπόνηση Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή θα παρουσιαστούν κατά την εναρκτήρια συνάντηση των εταίρων του προγράμματος την Τρίτη 2 και την Τετάρτη 3 Απριλίου 2019, στο Αμφιθέατρο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στην Αθήνα. Το πρόγραμμα υλοποιεί […]