ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ ΜΑΛΓΑΡΩΝ

Δήμος Δέλτα: Eργασίες ασφαλτόστρωσης στην Κοινότητα Νέων Μαλγάρων

Τις εργασίες ασφαλτόστρωσης στην Κοινότητα Νέων Μαλγάρων επιθεώρησε ο Δήμαρχος Ευθύμιος Φωτόπουλος, οι οποίες περιλαμβάνονται στο μεγάλο έργο «Συντηρήσεις φθορών ασφαλτοστρωμένων οδών – πεζοδρομίων – κρασπεδώσεων και κατασκευή νέων» προϋπολογισμού 3,2 εκατ. ευρώ. Οι συντηρήσεις στα Ν. Μάλγαρα ολοκληρώνονται ενώ ακολουθούν εργασίες στις υπόλοιπες Κοινότητες, οι οποίες έρχονται να συμπληρώσουν τις ασφαλτοστρώσεις και τις συντηρήσεις […]