ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ισολογισμός Δήμου Ηρακλείου Αττικής – Πλεονασματικός ο Δήμος

Το δικό του success story γράφει την τετραετία 2014 – 2018  ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής με Δήμαρχο τον Νίκο Μπάμπαλο, αναστρέφοντας πλήρως την οικονομική κατάσταση του δημοτικού ταμείου, δημιουργώντας πλεονάσματα και, ακολούθως, επιστρέφοντας στους Ηρακλειώτες τα οφέλη της χρηστής οικονομικής πολιτικής  μέσα από την συνεχή εκτέλεση έργων που αναβαθμίζουν την εικόνα της πόλης, την εφαρμογή […]