ΦΙΛΙΠΠΟΥ

Περιφέρεια Αττικής: Έγκριση για Ενεργιακή αναβάθμιση του Κολυμβητηρίου Μαραθώνα με εισήγηση Φιλίππου

Στην 39η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, εγκρίθηκε σύναψη και όροι σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Μαραθώνα για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Ενεργειακή αναβάθμιση στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Μαραθώνα», συνολικού προϋπολογισμού 663.000,00 €, μετά από εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Πέτρου Φιλίππου. Το έργο θα εκτελεστεί στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Μαραθώνα που βρίσκεται […]