ΕΣΔΔΑ

Διαδικτυακή εισήγηση του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους σπουδαστές της ΕΣΔΔΑ

Δέσμευσή του για απονομή των τίτλων αποφοίτησης στους σπουδαστές από τον ίδιο. Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εισήγηση του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Μαργαρίτη Σχοινά, μέσω τηλεδιάσκεψης, στους σπουδαστές της ΕΣΔΔΑ. Με την εισήγηση εγκαινιάστηκε η νέα πρωτοβουλία του ΕΚΔΔΑ με τίτλο «Διαλέξεις Προσωπικοτήτων», που έχει ως στόχο την περεταίρω αναβάθμιση του εκπαιδευτικού του […]