ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ

Απόφαση για επανέναρξη εργασιών στο εργοστάσιο διαχείρισης απορριμμάτων στο Δήμο Κορινθίων

Σε ανακοίνωση προχώρησε ο Δήμος Κορινθίων όσον αφορά το θέμα της επανέναρξης των εργασιών στο εργοστάσιο διαχείρισης απορριμάτων. Μετά την προσφυγή του δήμου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Τρίπολης εκδόθηκε σήμερα η απόφαση Ν23/2019 βάση της οποίας αναμένεται άμεσα να ξεκινήσουν και πάλι οι εργασίες για την κατασκευή του εργοστασίου ανακύκλωσης και κομποστοποίησης. «Ένα έργο 100% φιλικό […]