ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σερρών

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σερρών ανακοινώνει: Έχοντας υπόψη, -τις διατάξεις της παρ. 3, 6 και 7 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 ΤΑ) «Κλεισθένη – Το υπ αριθ. Πρωτ. 18318/13-03-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης, Γεν. Δ/νση Αποκέντρωσης &Τ.ΑΔ/νση Οργάνωσης &Λειτουργίας Τ.Α με θέμα Σύγκληση […]

Συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας την Τρίτη (25/8)

Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη (25/8), στις 10.00 π.μ., διά περιφοράς, κατ’ εφαρμογή:  1) των διατάξεων του άρθρου 164 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 2) της υπ’ αριθμ. 169/2019 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί “Σύστασης και Εκλογής Μελών των Επιτροπών του άρθρου […]

ΠΚΜ: Σύγκληση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σε έκτακτη συνεδρίαση διά περιφοράς την Παρασκευή (21/8)

Έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή (21/8), στις 08.30 π.μ., διά περιφοράς, κατ’ εφαρμογή: 1) των διατάξεων του άρθρου 164 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 2) της υπ’ αριθμ. 169/2019 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί “Σύστασης και Εκλογής Μελών των Επιτροπών του άρθρου 164 […]