ΕΛΣΤΑΤ

ΕΛΣΤΑΤ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απασχόληση απογραφέων Γεωργίας-Κτηνοτροφίας σε Δήμους

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε ότι, λόγω μη διαθεσιμότητας  Απογραφέων (μη εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς και εξαντλήσεως του Μητρώου  λόγω παραιτήσεων Απογραφέων), συνέχεια της αρχικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος για Ένταξη στο Μητρώο Απογραφέων Γεωργίας-Κτηνοτροφίας, (υπ’ αριθ.  ΓΠ–60/12.2.2021) για ανάθεση ερωτηματολογίων της Απογραφής Γεωργίας-Κτηνοτροφίας 2021 σε ορισμένους Δήμους της Χώρας, θα προβεί, όπως προβλέπεται στην ανωτέρω  […]