ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

Γαλάζιες σημαίες σε 9 παραλίες του Δήμου Μαλεβιζίου

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των βραβεύσεων των Ελληνικών παραλιών με τη Γαλάζια Σημαία, από την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, τον φορέα υλοποίησης του διεθνούς προγράμματος για τη χώρα μας. Συνολικά για το 2019 βραβεύονται 515 ακτές και η Ελλάδα κατατάσσεται 2η ανάμεσα σε 47 χώρες, κατέχοντας το 12% των συνολικών βραβεύσεων. Ανάμεσα στις ακτές που […]