ΕΚΔΔΑ

Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του ΕΚΔΔΑ και του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2020 το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) προχώρησε στην υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) που το εκπροσώπησε ο Πρύτανής του Καθηγητής κ. Παναγιώτης Καλδής. Κύριος στόχος των δύο φορέων είναι η ανάπτυξη στενής, συστηματικής και ουσιαστικής συνεργασίας με ιδιαίτερη έμφαση στην υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων.  Τα […]

Καινοτόμος Δράση του ΕΚΔΔΑ για τους Υπηρεσιακούς Γραμματείς

Μια νέα καινοτόμο επιμορφωτική δράση με τίτλο «Υπηρεσιακοί Γραμματείς στο επιτελικό κράτος: Μετασχηματίζοντας γνώσεις και εμπειρίες » υλοποιεί το ΙΝΕΠ/ΕΚΔΔΑ σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών με στόχο την ανάδειξη και την ενίσχυση του θεσμικού ρόλου των Υπηρεσιακών Γραμματέων των Υπουργείων. Οι Υπηρεσιακοί Γραμματείς, που έχουν επιλεγεί με αξιοκρατικά κριτήρια με βάση το νόμο 4622/2019 […]

Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του ΕΚΔΔΑ και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2020 το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) προχώρησε στην υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Κύριος στόχος των δύο φορέων είναι η ανάπτυξη στενής, συστηματικής και ουσιαστικής συνεργασίας με ιδιαίτερη έμφαση στην υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων.  Τα βασικότερα πεδία συνεργασίας είναι: Σχεδιασμός επιμορφωτικών δράσεων προσαρμοσμένων στις ανάγκες και […]

Υλοποίηση Επιμορφωτικών Δράσεων ΕΚΔΔΑ – Τηλεκπαίδευση «Μένουμε στο Σπίτι»

Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. έχει προχωρήσει στην αναστολή των εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών δραστηριοτήτων του ΙΝ.ΕΠ. έως και τις 10 Απριλίου, ακολουθώντας τις κυβερνητικές οδηγίες για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού στην κοινότητα. Παράλληλα η Διοίκηση του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. δεν σταμάτησε να αναζητά τις βέλτιστες δυνατές λύσεις για την υλοποίηση του επιμορφωτικού του έργου. Στο πλαίσιο αυτό το […]